U.D. LA MEDIOTECA

FONAMENTACIÓ.

Xiquets i xiquetes al nàixer comencen a comunicar-se ( inclòs es parla de comunicació intrauterina).
Les persones necessitem comunicar-se per relacionar-se amb els altres i també sentim plaer al fer-ho. Els avanços tecnològics permeten que la comunicació siga massiva i amb qualsevol part del món.
Per mitjà d’aquesta unitat s’intentarà que xiquets/es s’interessen per la comunicació, a més en l’ús quotidià dels mitjans massius i personals.

OBJECTIUS.

 1. Descobrir les característiques dels mitjans de comunicació.
 2. Investigar i comparar la importància que se’ls dona en la vida quotidiana familiar i la dels seus companys.
 3. Interpretar un text escrit desenvolupant estratègies d’anticipació i verificació dels continguts.

CONTINGUTS.

MÈDI FÍSIC I SOCIAL.

 1. Els mitjans de comunicació: la radio, la televisió, els disc compacte, els vídeos, les periodistes.
 2. La influència massiva dels mitjans de comunicació social en la vida de les persones.
 3. Els instruments que possibiliten la comunicació: característiques i formes d’ús.
 4. Mitjans de comunicació presents en la comunitat: característiques.
 5. Evolució tecnològica dels mitjans de comunicació i els seus instruments en la història de la comunicació.

COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ.

 1. L’entrevista.
 2. Formulació de preguntes.
 3. Suports de text.
 4. Característiques de diversos suports textuals ( llibres, periòdics, historietes, fullets, murals, cartells, revistes, etc ).
 5. Aspectes gràfics del text escrit.

ACTIVITATS.

1.- Crear una medioteca en l’aula.

Reunir una col·lecció d’elements, alguns poden reals i altres de joguina, relacionats directa o indirectament amb els mitjans de comunicació:

 • Telèfon
 • Periòdics
 • Revistes
 • Bústia
 • Cartes
 • Llibres
 • Radio
 • Ordenador, etc.

Incorporar aquests elements a les activitats de treball. Elegir un element cada dia per descriure-ho, parlar sobre els usos i la relació que tenen amb la comunicació.

2.- “La roda de premsa”

Un xiquet/a, front al grup, conte una succés que vaja viscut. Després, la resta de companys podran fer-li preguntes per esbrinar més detalls. El narrador elegirà aquell que vol fer-li la pregunta.

3.- “ Televisió”.

Veure entre tots un estona de TV fent zapping. Reconèixer què programa estan transmetin en cadascun dels canals ( dibuixos, noticies, documentals, etc ). Dramatitzar un programa de TV. Dibuixar el programa favorit. Realitzar una enquesta a adults i xiquets: Què opines de la tv? Dialogar sobre els resultats.

4.- “ Radio”

Escoltar la radio en l’aula. Realitzar un programa de radio, gravar-lo i fer-lo circular per les cases. El programa pot incloure una presentació, música, una publicitat, etc.

5.- “Preparar una visita”.

Sel·leccionar un canal de tv, una emissora de radio, una editorial o una oficina de correus per organitzar una eixida.
Per concloure l’activitat, es realitzarà una exposició de mitjans de comunicació antics i moderns.

ACTIVITAT DE TANCAMENT

Per englobar els mitjans de comunicació es realitzarà un anunci de la classe destinat als diferents mitjans. Adaptant-ho a l’edat dels xiquets, es realitzarà un anunci de la pròpia classe en una revista, en tv, etc. Després s’exposarà en la resta de les classes i als pares.

AULAS 0.2

Loading...